Poradenství v energetice

Informační servis pro provozovatele tepláren.

  • poradenství v rámci legislativy ČR pro provozování parních kotlů (ČSN70710)
  • zajištění obsluhy zdroje tepla (najíždění, odstavení a provoz) osobou proškolenou dle legislativy ČR
  • zajištění provozu pomocných technologií zdroje tepla (chemická úprava vody, kondenzátu, systém rozvodů páry a kondenzátu) osobou proškolenou 
  • vypracování návrhu provozního řádu zdroje tepla a jeho pomocných technologií (stanovení povinnosti obsluhy, povinnosti provozovatele včetně školení obsluhy v rámci provozního řádu)
  • zpracování návrhu provozních postupů (monitoring, servis, hodnocení provozu)