Doklady podle obchodního zákoníku

  • Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 2511 dne 24.11.2010. 
  • Roční uzávěrky jsou k dispozici na webových stránkách - justice.cz
  • Zápisy z valných hromad společnosti jsou k dispozici u jednatelky společnosti