Odborné posudky zdrojů znečištění ovzduší

Odborné posudky je nutné předkládat při některých schvalovacích řízeních pro umístění či provoz zdrojů znečišťování ovzduší.

Provozovatelé větších zdrojů znečištění ovzduší, kterými jsou např. teplárny, lakovny, brusírny či skládky, musejí zajistit povolení provozu těchto zdrojů ze strany krajského úřadu. Naše společnost zajišťuje zpracovávání podkladů pro toto povolení provozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.


Podkladové dokumenty, které jsou potřebné k povolení, a které naše společnost zpracovává:

  • Odborný posudek zdroje znečištění ovzduší podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • Žádosti o souhlasná povolení určené pro krajské úřady
  • Provozní řády pro zdroje, uvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
  • Registrace zdroje do systému ISPOP

Autorizaci naší společnosti ke zpracovávání odborných posudků, která byla vydána Ministerstvem životního prostředí naleznete zde.