Obalové hospodářství

Poradenství a auditorské služby v rámci zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

Zajišťujeme návrh vhodného způsobu zapojení do systému nakládání s odpadními obaly podle parametrů vašeho podnikání a podle znění § 23 zákona o obalech.

V současné době existují následující dvě varianty nakládání s odpadními obaly, kterými pomáháme našim klientům plnit legislativní povinnosti zákona o obalech:

Zapojení do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

V rámci systému společnosti EKO-KOM, a.s. zajišťujeme:

  • Uzavření smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.
  • Návrh vhodného způsobu vykazování toku obalů
  • Zpracování katalogu obalového materiálu
  • Zpracování čtvrtletních výkazů pro společnost EKO-KOM, a.s. - vždy 30 dnů od konce čtvrtletí

Seznam společností zapojených do systému autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. naleznete zde.

Zapsání do seznamu osob vedených MŽP podle § 23 zákona o obalech

V rámci systému Ministerstva životního prostředí zajišťujeme:

  • Zápis do seznamu osob podle §23 zákona
  • Návrh vhodného způsobu vykazování toku obalů
  • Zpracování katalogu obalového materiálu
  • Zpracování ročních hlášení do ISPOP