Závažné havárie - Protokol o nezařazení 

Pro zájemce zpracováváme tzv. Protokol o nezařazení, který se zřizuje podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.

Povinnost zpracovat tento protokol vzniká společnostem, které ve větší míře nakládají s chemickými látkami či směsmi. 

Protokol je následně předáván příslušným krajským úřadům, které jej mají k dispozici pro případ havarijních stavů v místě provozovny, pro kterou je protokol zpracován. 

Protokol obsahuje:

  1. Identifikaci provozovatele a provozovny
  2. Seznam látek, které se nacházejí v povozu
  3. Kategorizace látek podle zákona č. 224/2015 Sb.