Komplexní služby externího podnikového ekologa

Pro dlouhodobou spolupráci nabízíme klientům komplexní služby, které zahrnují kompletní servis v rámci legislativy životního prostředí

Komplexní služby externího ekologa obsahují:

  • Vstupní audit z hlediska životního prostředí s konstatováním závad
  • Zastupování klienta při jednáních s orgány státní správy včetně kontrolních orgánů
  • Pravidelné návštěvy ve firmě s pochůzkou provozem v dohodnuté četnosti
  • Zpracování zápisu s návrhem odstranění závad
  • Zpracování dokumentace ve všech složkách životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, vodní hospodářství, integrovaná prevence atd. - viz Služby)

Rozsah služeb je vždy optimalizován podle potřeby našich klientů.