Základní hodnocení ekologické újmy

Pro zájemce zpracováváme tzv. základní hodnocení rizika ekologické újmy, které je stanoveno nařízením vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Jedná se o dokumentaci, která zhodnocuje rizika ekologické újmy, v rozsahu odpovídajícímu pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných vlivů na životní prostředí.

Povinnost zpracování Základního hodnocení rizika ekologické újmy vyplývá z ustanovení § 3 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Základní hodnocení rizika ekologické újmy musí být zpracováno v souladu s Metodickými pokyny vydanými odborem environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí ve dnech 27. 1. 2012 a
2. 11. 2012.

Základní hodnocení obsahuje tyto náležitosti:

  1. Název dokumentu
  2. Identifikační údaje provozovatele
  3. Identifikační údaje zpracovatele zákldaního hodnocení rizik ekologické újmy
  4. Základní hodnocení rizik ekologické újmy
  5. Vyhodnocení
  6. Přílohy (mapové podklady, bezpečnostní listy apod.)

Dle výsledků základního hodnocení rizika ekologické újmy se dále může provádět podrobné hodnocení rizika ekologické újmy, dle ustanovení § 5, nařízení vlády č. 295/2011 Sb.