EIA - Oznámení záměru

V rámci řízení EIA (Environmental Impact Assessment) - Vyhodnocení vlivu na životní prostředí, nabízíme:

  • Zpracování oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
    o posuzování vlivů na životní prostředí
  • Podání žádosti a zajištění průběhu zjišťovacího řízení podlimitního záměru